Informatie voor patiënten

Wetgeving

Het onderzoek wordt uitgevoerd door GPRI (General Practitioners Research Institute). De Medische Ethische Toetsings Commissie (METC) BEBO te Assen heeft het TRACKER onderzoek beoordeeld en goedgekeurd. Voor dit onderzoek worden uw persoonsgegevens verzameld, gebruikt en bewaard. Het gaat om gegevens zoals uw naam, adres, geboortedatum en om gegevens over uw gezondheid (zoals de vragenlijsten, de bloeduitslagen en de longtesten). Het verzamelen, gebruiken en bewaren van uw gegevens is nodig om de vragen die in dit onderzoek worden opgesteld te kunnen beantwoorden en de resultaten te kunnen publiceren. Wij vragen voor het gebruik van uw gegevens vooraf uw toestemming.

 

Tijdens het onderzoek worden alle onderzoeksgegevens veilig opgeborgen bij GPRI. De formulieren met uw naam en andere gegevens die u direct kunnen identificeren worden opgeborgen in een afgesloten ruimte. Om uw privacy te beschermen krijgen al uw andere gegevens een code. Uw naam en andere gegevens die u direct kunnen identificeren worden hierbij weggelaten. Alleen met de sleutel van de code zijn de gegevens tot u te herleiden. De sleutel van de code wordt ook veilig opgeborgen. 

 

In de rapporten en publicaties over het onderzoek zijn de gegevens niet tot u te herleiden. 

 

Voor meer informatie over de omgang met uw persoonsgegevens, neem contact met ons op!