Informatie voor artsen

Wat levert deelname voor u op?

– Een andere relatie met uw patiënten.

– Uitslagen van metingen.

– Een kans om bij te dragen aan onderzoek. 

– Reële vergoeding voor geïnvesteerde tijd.

Treasury
Patient + Doctor

Wat levert deelname op voor uw patiënten?

– Ze dragen bij aan onderzoek gericht op het optimaliseren van de COPD 

   zorg in de eerste- en tweedelijn.

– Vermindering van COPD-gerelateerde klachten. De verwachting is dat 

   patiënten die duale langwerkende luchtwegverwijders of Trimbow krijgen,

   minder COPD-klachten gaan ervaren.