Informatie voor artsen

Achtergrond

Er is nog veel onduidelijkheid over ICS gebruik bij patiënten met COPD. Sommige patiënten met COPD hebben er baat bij, maar anderen niet. Het lijkt er op dat COPD-patiënten met kenmerken van astma baat kunnen hebben bij een ICS bevattende behandeling. Uit recent Nederlands onderzoek blijk dat 60% van de patiënten met COPD die behandeld worden in de huisartsenpraktijk, één of meerdere kenmerken van astma heeft (Baron et al. 2020). Onder kenmerken van astma vallen bijvoorbeeld atopie en longklachten die op jonge leeftijd zijn begonnen. Het is van klinisch belang om te weten welke patiënten baat hebben bij ICS bevattende medicatie en welke patiënten juist risico lopen op bijwerkingen.

patient long

Doel van het onderzoek

Het doel van deze studie is om te onderzoeken of de gezondheid van COPD-patiënten met kenmerken van astma verbetert bij het gebruik van de ICS bevattende behandeling “triple therapie” (Trimbow) in vergelijking met het gebruik van duale langwerkende luchtwegverwijders. Daarnaast willen we inzicht krijgen in welke patiënten met COPD wel en welke patiënten met COPD juist geen baat hebben bij een ICS bevattende behandeling.