Deelname

Als u deelneemt aan het onderzoek, gaan wij via u op zoek naar patiënten die in aanmerkingen komen voor deelname aan dit onderzoek. Vanuit GPRI kunnen wij vrijwel alle studie handelingen uit handen nemen. U kunt zelf aangeven in hoeverre u betrokken wilt zijn bij de uitvoering van het onderzoek. In overleg kunt u in meer of mindere mate betrokken zijn.

Studiepopulatie

De studie richt zich op de volgende patiënten: 

          – Diagnose COPD (met gedocumenteerde obstructie)

          – 40 jaar en ouder

          – ICS-naïef

          – Gebruik langwerkende luchtwegverwijder

          – Symptomatisch (CCQ) *

          – Één of meerdere kenmerken van astma *

          – Bloed eosinofielen  100 cellen per μL *

 

Wordt bepaald als onderdeel van het onderzoek

 

 Wat houdt deelname voor u in?

          – Een korte studietraining via videobellen (30 minuten)

          – Beoordelen welke patiënten mogen deelnemen aan het onderzoek. GPRI zal 

             hierin helpen door een voorselectie te maken (30 minuten)

          – Patiënten die niet hebben gereageerd nabellen voor deelname aan het   

             onderzoek (optioneel)

          – Deelnemende patiënten nieuwe medicatie voorschrijven.

          – Gedurende de looptijd van het onderzoek (half jaar) meldt u COPD-gerelateerde 

             ziekenhuisopnames van de deelnemende patiënten bij GPRI.

Patient + Doctor