General Practitioners Research Institute

Making research an enjoyable experience

Wie zijn wij?

GPRI staat voor General Practitioners Research Institute. GPRI is een onderzoeksinstituut uit Groningen dat zich inzet om de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren door het faciliteren van onderzoek in de eerste lijn. Het GPRI team bestaat o.a. uit ervaren huisartsen, onderzoekers en onderzoeksverpleegkundigen. Het team ontwikkelt zelf onderzoeksvoorstellen en zoekt hier financiering bij. Daarnaast komen er verzoeken bij ons binnen vanuit ziekenhuizen, universiteiten, (farmaceutische) industrie, zorggroepen en academische samenwerkingsverbanden. 

Medisch wetenschappelijk onderzoek is van groot belang om de kwaliteit van de huisartsgeneeskunde te waarborgen. In Nederland wordt het grootste deel van de chronische aandoeningen door de huisarts gediagnosticeerd en behandeld. Onze standaarden zijn echter niet gebaseerd op de patiënten die wij zien in de dagelijkse praktijk. Het overgrote deel van onze richtlijnen in de eerste lijn is gebaseerd op de wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd in de tweede en derde lijn. Patiënten zijn vaak geselecteerd op leeftijd, goede therapietrouw en afwezigheid van co-morbiditeit. Hierdoor weten we of een behandeling in de ideale situatie werkt, maar onbekend is dan nog hoe het daadwerkelijk uit gaat pakken in de dagelijkse praktijk.

Medisch wetenschappelijk onderzoek is van groot belang. Het is dus belangrijk dat er meer onderzoek in de huisartspraktijk gebeurt. Het uitvoeren van gedegen wetenschappelijk onderzoek in de eerste lijn is echter een uitdaging. Zowel huisartsen als onderzoekers ervaren drempels zoals de grote hoeveelheid papierwerk en gebrek aan kennis en onderzoekservaring. GPRI maakt dit onderzoek wel mogelijk.

Voor meer informatie over GPRI kunt u kijken op: www.gpri.nl

Janwillem Kocks

Marika Leving

Wilma Zijlema

Nilouq Stoker

Iris van der Ham

Lars Dijk

Boyd Metz

Kirsten Schuttel